Logger Script
 • 새로운 떡볶이 맛 이네요 ㅎㅎ 맛있어요

  dakki

  2021-09-13 12:01

 • 너무 맛있어요✨

  dakki

  2021-07-31 21:27

 • 맛있어요! 감사해요 ㅎㅎ

  dakki

  2021-03-18 16:42

 • 존맛탱이에요!!!

  dakki

  2020-12-25 14:05

 • 맛있게 잘 먹었어요!

  dakki

  2020-12-20 22:21

 • 맛있어요!

  dakki

  2020-12-20 22:19

 • 비쥬얼도 좋고 맛도 대박! 감사해요

  dakki

  2020-11-30 19:39

 • 맛있어요! 첫 크림파스타 덕분에 성공했어요. 감사해요 ㅎㅎ

  dakki

  2020-11-22 20:15

 • 처음해봤는데 맛있네요

  dakki

  2020-11-20 13:08

 • 맛있어요! 남편은 햄도 넣어서 해줬더니 좋아했어요

  dakki

  2020-10-31 14:52

 • 간단하고 맛있어요 ! 감사합니다

  dakki

  2020-10-25 22:51

 • 진짜맛있게먹었어요! 감사해용

  dakki

  2020-10-25 21:54

최근 본 레시피